Zapraszamy do udziału w szkoleniach indywidualnych i grupowych

W ramach realizacji projektu „Przez informację i rehabilitację do samodzielności niewidomego” dofinansowanego ze środków PFRON informujemy osoby niewidome i niedowidzące  o możliwości skorzystania ze szkoleń indywidualnych i grupowych.

Proponujemy szkolenia indywidualne z zakresu:

  • orientacji przestrzennej.
  • samoobsługi i czynności dnia codziennego.
  • zapoznanie się z nowymi technologiami.
  • wsparcia psychologicznego
  • poradnictwa prawnego

W ramach zajęć grupowych mogą odbyć się zajęcia z:

  • doradztwa rehabilitacyjnego
  • doradztwa psychologicznego
  • doradztwa prawnego
  • animacji czasu wolnego

Dodatkowe informacje o warunkach i zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Okręgu PZN OD – II piętro oraz w Kołach Terenowych.

Do pobrania:

 

logo PFRON


You may also like...