RADCA PRAWNY W KOLE JELENIA GÓRA

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował spotkanie informacyjne z radcą prawnym Piotrem Grygierem w dniu 15.11.2017 r.  Na spotkaniu została przybliżona Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Konwencja przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13.12.2006 r., rząd Polski podpisał ją 20.03. 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 06.09 2012 r. Celem Konwencji jest ochrona , zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.  Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169You may also like...