CZŁONKOWIE KOŁA PZN NA SPOTKANIACH OPŁATKOWYCH

Tradycyjnie, jak co roku, Członkowie Koła PZN w Jeleniej Górze uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych. W tym roku pierwszym spotkaniem było Dolnośląskie Spotkanie Opłatkowe w dniu 12.01.2018 r. organizowane przez Duszpasterstwo Głuchoniemych i Niewidomych we Wrocławiu oraz Fundacja FONIS. Następnie spotkaliśmy się w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu w dniu 14 stycznia, gdzie odbyło się XII Opłatkowe Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych oraz w dniu 20 stycznia w  kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach na XIX Powiatowym Spotkaniu Opłatkowym Osób Niepełnosprawnych. Na wszystkich spotkaniach oprócz osób niepełnosprawnych, pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz przedstawicieli środowisk organizacji zajmujących się różną formą pomocy, wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, sponsorzy. Każde ze spotkań rozpoczynało się okolicznościową Mszą Św., następnie, po zakończeniu Eucharystii, wszyscy przechodzili do świątecznie udekorowanych pomieszczeń, gdzie składane były okolicznościowe życzenia i czekał poczęstunek. Wśród wielu życzeń jakie składano sobie podczas tych imprez, oprócz tradycyjnego zdrowia i pomyślności życzono sobie, aby wszyscy obecni spotkali się za rok na kolejnych takich spotkaniach opłatkowych.You may also like...