PROMESA dla Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego

W dniu 24.04.2018r. odbyła się konferencja i uroczyste wręczenie promes na dotację realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku w ramach konkursu “W stronę Odry”

Nasz projekt “Odra i jej dopływy widziane inaczej” otrzymał dofinansowanie w kwiecie 5000 zł.

Na uroczystości wręczenie promes, która odbyła się we Wrocławiu na Statku Wratislavia reprezentowali nas Pani Prezes Elżbieta Lipińska, oraz Pani dyrektor Anna Jaworska.

dyplom: Urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego - promesa dla Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego w kwocie 5000zł na realizację projektu Odra i jej odpływy widziane inaczej
You may also like...