Szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej w Bydgoszczy

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy w ramach  4 Konkursu PFRON pn. „Samodzielni i skuteczni” realizuje projekt „Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój II” w ramach którego odbywać się będą:

– 13 dniowe  szkolenia rehabilitacji podstawowej

– 7 dniowe szkolenia specjalistyczne: a) “Zdrowy styl życia” – nowoczesny dom   b) “Nowe możliwości” – cyfrowy początek

13 dniowe  szkolenia rehabilitacji podstawowej – zakres szkolenia obejmuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Informację prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych oraz zajęcia prozdrowotne i K.O. Mogą uczestniczyć w niej osoby nowo ociemniałe oraz te którym pogorszył się wzrok a uczestniczyli w tej formie rehabilitacji w Ośrodku do marca 2016 r.

Szkolenie „Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Szkolenia te będzie realizowane w ciągu 7 dni dla  grup po 10 osób. Zajęcia odbędą się w  5–osobowych grupach z zakresu samoobsługi oraz posługiwania się nowoczesnym sprzętem domowych i sprzętem tyflotechnicznym i adaptowanym. Zajęcia z Art-terapii, zajęcia z dietetykiem i KO odbywać się będą dla wszystkich BO wspólnie.

Szkolenie „Cyfrowy” początek” jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Szkolenia te będzie realizowane w ciągu 7 dni dla  grup po 10 osób.. Wsparcie odbywać się będzie w formie zajęć w 5–os. grupach z zakresu nowoczesnych technik komunikacji „e-kontakt”. Zajęcia indywidualne będą z orientacji przestrzennej. Zajęcia prozdrowotne i KO zorganizowane zostaną dla dużych grup.

Osoby zgłaszające się na każdą formę rehabilitacji muszą posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zgłoszenia można dokonać poprzez Okręg lub koło PZN na drukach które są do pobrania na stronie http://oris.org.pl/index.php/main/index/4 oraz na naszej stronie pod linkiem dokumenty związkowe

Więcej informacji na stronie http://oris.org.pl


You may also like...