Spartakiada

W dniach  27 -29  sierpnia  Zarząd Koła Lubań  zrealizował XV Spartakiade Osób Niepełnosprawnych

Piękna słoneczna pogoda dopisała przez  cały czas trwania spotkania rekreacyjno-integracyjnego.

Wysoka temperatura  zmusiła organizatora do  przeprowadzenia  konkurencji  w  chłodnej  sali  ośrodka  wypoczynkowego.

Zaplanowane zadania  zostały  zrealizowane  a cele osiągnięte.

Realizacja spartakiady była  możliwa dzięki  dofinansowaniu przez PFRON  i  Gminę  Miejską  Lubań.

Pozostałe środki pochodziły od  beneficjentów bezpośrednich i ze środków koła.


You may also like...