Kalendarze brajlowskie na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że wszyscy prenumeratorzy brajlowskiej wersji „Pochodni” wraz z szóstym, listopadowo-grudniowym numerem tego czasopisma otrzymają nieodpłatnie Kalendarz na rok 2020. Natomiast osoby, które nie prenumerują „Pochodni”, a chciałyby otrzymać kalendarz, proszone są o wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. kwoty 20 zł na konto:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00–216 Warszawa

Rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A. 87 1240 2887 1111 0010 7367 7715
W tytule przelewu należy wpisać: Wpłata na kalendarz brajlowski

Po dokonaniu opłaty prosimy o przesłanie na adres: Instytut Tyflologiczny PZN, ul. Konwiktorska 9, 00–216 Warszawa lub na adres mailowy: pochodnia@pzn.org.pl następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub NIP w przypadku instytucji) w celu wystawienia faktury. Zamówienia złożone po 30 listopada nie będą realizowane. Informujemy również, że do Kalendarza na rok 2020. nie przewidujemy dodatku w postaci Informatora.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które mogą być zainteresowane zakupem kalendarza.

źródło: BIP nr 20(211), październik 2019


You may also like...