Spotkanie Noworoczne

W świetlicy koła w dniu 24 01 2020  odbyło się spotkanie kilkunastu osób, na którym oprócz miłej zabawy omówiono zamierzenia na bieżący rok.  Poruszono  temat turnusu rehabilitacyjnego i zmian w Aktywnym Samorządzie.

Problemem przy  prowadzeniu  oprawy muzycznej był laptop  wymagający modernizacji.

Uczestnicy spotkania  wyrazili chęć  udziału  w zabawie tanecznej.

Zarząd Koła podejmie  kolejną próbę  organizacji takiego spotkania dla  większej  ilości  osób.


You may also like...