Z żalem zawiadamiamy ….

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski we Wrocławiu z żalem informuje, że w dniu 17 września zmarł prof. Dr hab. Jerzy Płonka, matematyk znany w Polsce i na świecie. Przez całe dorosłe życie był członkiem PZN, uczestnicząc często w społecznej działalności tej organizacji na rzecz niewidomych. W młodości pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (wcześniej – Państwowym Zakładzie Dzieci Niewidomych) jako nauczyciel matematyki, a także śpiewu. Przez lata prowadził tam chór mmłodzieżowy, który występował również na zewnątrz w różnych imprezach, a także uczył zdolniejszych uczniów śpiewu solowego. Odegrał również bardzo ważną rolę w wychowaniu muzycznym młodzieży w w/w szkole, prowadząc liczne spotkania i pogadanki na tematy historii muzyki, jak również przez lata liczne pogadanki popularyzatorskie każdorazowo przed uczestnictwem młodzieży i dzieci w koncertach, operach, operetkach i innych muzycznych imprezach organizowanych przez ten Ośrodek. Był wreszcie aktywnym uczestnikiem i inspiratorem licznych imprez turystyczno-krajoznawczych jako wielbiciel turystyki, a szczególnie gór, w tym głównie Tatr. Kiedy poświęcił się całkowicie pracy naukowej, osoby o tak szerokich możliwościach, zainteresowaniach, wiedzy  i kompetencjach w ośrodku dla niewidomych zabrakło.

Pracę nauczyciela pojmował bardzo szeroko, w wypadkach, gdy jakiś uczeń miał kłopoty z matematyką, znajdował zawsze sposób na wytłumaczenie zjawiska, zwłaszcza spraw z zakresu geometrii i stereometrii, aby pomóc uczniowi trudności rozwiązać. Kiedy zdawałem egzamin wstępny do liceum, egzaminatorka z matematyki zapytała, kto mnie uczył tego przedmiotu, że mimo braku wzroku, mam tak dokładne rozeznanie w kształtach i charakterze figur geometrycznych oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych i skomplikowanych działań. Profesor Jerzy Płonka umiał trafić do niewidomego ucznia choćby dlatego, że sam był niewidomy, a jednocześnie posiadał wyższe wykształcenie muzyczne oraz zamiłowania turystyczne,  znalazł się w czołówce matematyków na świecie. Więcej danych można znaleźć w internecie pod tym nazwiskiem.

Pogrzeb profesora Płonki przewidziany jest na 23 września (środa) godz. 12 we Wrocławiu na Klecinie ul. Wałbrzyska 26.

Cześć jego pamięci!


You may also like...