Podziękowanie dla H2O Serwis

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski dziękuje za serce, zaangażowanie, pomoc udzielaną już niejednokrotnie dla naszego Stowarzyszenia. Zawsze możemy liczyć na przychylność Państwa firmy.

logo firmy H2O Serwis


You may also like...