Nowa możliwość pozyskania psa przewodnika

Z przyjemnością informujemy, że jest ponownie możliwość starania się o psy przewodniki. Polski Związek Niewidomych jest obecnie partnerem w projekcie “Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Partnerami PZN i trzy niżej wymienione Fundacje.

W ramach projektu dotychczas:

  • powstały standardy hodowli i pozyskiwania psów; szkolenia psów, szkolenia osób przygotowujących psy (kadry instruktorsko-trenerskiej); przekazywania psów osobom niewidomym; wdrażania fundreisingu; szkolenia wolontariuszy;
  • szkolona jest kadra instruktorsko-trenerska;
  • szkoleni są wolontariusze i fundraiserzy;
  • przygotowywane są programy edukacyjne dotyczące psa przewodnika dla szkół;
  • przygotowywane są filmy i spoty reklamowe;
  • oczywiście szkolone są psy.

Pierwsze psy będą już gotowe na początku 2021 roku.

Więcej informacji można uzyskać:

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny Centrum Rehabilitacji; e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl;  tel. 22 635 52 84;Konwiktorska 9 00-216 Warszawa

oraz bezpośrednio z fundacji szkolących psy przewodniki:

Fundacja Vis Maior
22 370 28 75 i 22 370 28 76 biuro@fundacjavismaior.pl
Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10, 02-366 Warszawa

Fundacja Pies Przewodnik
22 370 28 76 biuro@piesprzewodnik.org.pl
Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10, 02-366 Warszawa

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
+48 502 435 939 biuro@fundacja.labrador.pl
Żwirki 9A, 60-409 Poznań


You may also like...