WYJAZD DO POGORZELICY

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Koło w Jeleniej Górze organizuje wyjazd wypoczynkowy do Pogorzelicy w terminie od 01.06.2021 r. do 15.06.2021r.

Dojazd i powrót wynajętym środkiem transportu.

Zapisy i bliższe informacje pod numerem telefonu 699 970 985


You may also like...