Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że beatyfikacja Czcigodnych Sług Bożych: Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej odbędzie się w Warszawie 12 września br.

Cieszymy się, że nasze środowisko osób niewidomych i niedowidzących będzie miało orędowniczkę w niebie Niewidomą Matkę Niewidomych.
Ze względu na pandemię nie będziemy mogli wszyscy wziąć udziału w uroczystościach beatyfikacyjnych. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa poprzez środki społecznego przekazu radio, telewizja, internet.

Natomiast zapraszamy wszystkich  18 września do Lasek pod Warszawą na naszą Ogólnopolską Pielgrzymkę niewidomych i niedowidzących do wspólnego dziękczynienia za wyniesienie do chwały ołtarzy, wtedy już błogosławionej Matki Elżbiety, oraz dotknięcia miejsca, w którym żyła i pracowała. Mszy Świętej będzie przewodniczył Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz.

Tegoroczna pielgrzymka będzie jednodniowa. Rozpocznie się o godz. 11.00.

Zgłoszenia do 15 lipca br.

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych,
ul. Piwna 9/11,
00-265 Warszawa,
tel. (22) 831-02-21 lub 22 wewnętrzny 306
s. Ludmiła – 668-344-431
e-mail: duszpasterstwo.niewidomych@op.pl


You may also like...