Kalendarze brajlowskie na 2022 rok

Uprzejmie informujemy, że wszyscy prenumeratorzy brajlowskiej wersji „Pochodni” wraz z szóstym, listopadowo-grudniowym numerem tego czasopisma otrzymają nieodpłatnie kalendarz na rok 2022. Natomiast osoby, które nie prenumerują „Pochodni”, a chciałyby otrzymać kalendarz, proszone są o wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada br. 20 zł brutto na konto:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa

Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. 87 1240 2887 1111 0010 7367 7715
W tytule przelewu należy wpisać: „Wpłata na kalendarz brajlowski”.

Po dokonaniu opłaty prosimy o przesłanie na adres: Instytut Tyflologiczny PZN, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa lub na adres mailowy: pochodnia@pzn.org.pl następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub NIP w przypadku instytucji) w celu wystawienia faktury. Zamówienia złożone po 30 listopada nie będą realizowane.

źródło: BIP nr 20 (259),październik 2021


You may also like...