Nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrznnej.

Trwa rekrutacja na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności.
W ramach doskonalenia zawodowego zaplanowano bezpłatne szkolenia w wymiarze 60 godzin dydaktycznych z następującego zakresu:
– Metodyki nauczania orientacji przestrzennej małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku.
– Metodyki nauczania orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością sprzężoną.
– Metodyki nauczania orientacji przestrzennej z wykorzystaniem echolokacji.
– Metodyki nauczania orientacji przestrzennej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
– Metodyki nauczania orientacji przestrzennej osób poruszających się z psem przewodnikiem.
Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening praktykę z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie.
Termin nadsyłania dokumentów upływa 22.02.2022 r.
Zgłoszenie, wyłącznie w formie elektronicznej, należy wysłać na adres e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl.You may also like...