Informacja o projekcie ADD@ME. dla osób od 18 do 30 lat.

Ambasadorzy Różnorodności i nie-Dyskryminacji @ nowe Metody Edukacji nieformalnej (Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new Methods in non-formal Education)

Skrócona nazwa projektu – ADD@ME.

Projekt realizowany jest od 1.11.2020 r. do 31.10.2022 r.

Projekt realizowany jest ze środków programu Erasmus plus (Akcja 2, Partnerstwo strategiczne na rzecz innowacji, w dziedzinie młodzieży).

Liderem projektu jest Włoski Związek Niewidomych i Słabowidzących (okręg we Florencji) a partnerami projektu są, oprócz Polskiego Związku Niewidomych:
Fundacja Docete Omnes (Hiszpania),

VIEWS International (Belgia),

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA (Rumunia),

PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecja).

W ramach projektu powstają następujące rezultaty pracy intelektualnej, do wykorzystania w różnych działaniach realizowanych przez młodzież niewidomą i słabowidzącą:

  1. Podręcznik dla liderów młodzieżowych do pracy z grupami,
  2. Aplikacja mobilna na smartphony (będzie zawierała różnorodne metody pracy z grupami, podcasty do samokształcenia, gry i zabawy do wykorzystania w pracy z grupami i przydatne do przeprowadzenia warsztatów podnoszących świadomość społeczną na temat problemów osób z dysfunkcją wzroku),
  3. Quizowa gra online dotycząca szeroko pojętej problematyki związanej z dysfunkcjami narządu wzroku i innymi niepełnosprawnościami (np. sport dla niepełnosprawnych, technologie wspomagające, życie codzienne osób z dysfunkcjami wzroku), na temat różnorodności i niedyskryminacji.

Kolejne zaplanowane w projekcie działanie, to szkolenie, jedno lub dwudniowe dla 15 młodych osób niewidomych i słabowidzących w wieku 18-30 lat, przygotowujące do przeprowadzenia warsztatów podnoszących świadomość społeczną na temat problemów związanych z dysfunkcjami narządu wzroku.

Spośród 15 uczestników tego szkolenia wybranych zostanie

5 osób znających język angielski, które w dniach 15-21 maja 2022 r. wyjadą na szkolenie do Belgii, do Liège. Szkolenie to będzie poświęcone głównie wykorzystaniu opracowanej w Projekcie aplikacji mobilnej oraz gry quizowej do przeprowadzenia warsztatów podnoszących świadomość społeczną w zakresie dysfunkcji narządu wzroku i ich konsekwencji w życiu codziennym osób nimi dotkniętych.

W szkoleniu w Belgii wezmą udział osoby w wieku 18-30 lat z Belgii, Grecji, Hiszpani, Polski, Rumunii i Włoch.

Osoby te decydując się na udział w Projekcie ADD@ME będą zobowiązane do przeprowadzenia 2 – 3 godzinnych warsztatów dla społeczności lokalnej (dla 12 osób) podnoszących świadomość w zakresie problematyki związanej z dysfunkcjami narządu wzroku.

Zainteresowani udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji na jego temat kontaktując się telefonicznie lub mailowo:

22 887 62 70 lub alemanczyk@pzn.org.pl

Jednocześnie prosimy, żeby kandydaci do udziału w projekcie zgłaszali się do Okręgu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2022 r.


You may also like...