Projekt “Samodzielność Niewidomych 2”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne z Dolnego Śląska w stopniu znacznym, umiarkowanym lub orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci) ze względu na narząd wzroku do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu “Samodzielność Niewidomych 2”.

Projekt jest realizowany w okresie: 01.04.2022 – 31.03.2025

W ramach pierwszego okresu finansowania oferujemy następujące wsparcie:

 • poradnictwo społeczne
  (wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023)
 • zajęcia specjalistyczne komputerowe-tyfloinformatyka
  (wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023)
 • poradnictwo ze sprzętem rehabilitacyjnym
  (wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023)
 • poradnictwo prawne
  (wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 30.06.2022, oraz od 01.09.2022 do 31.03.2023)
 • poradnictwo psychologiczne-indywidualne
  (wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 30.06.2022, oraz od 01.09.2022 do 31.03.2023)
 • trening samodzielności
  (wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023)
 • trening psychoedukacyjny
  (wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 30.06.2022, oraz od 01.09.2022 do 31.03.2023)
 • trening psychoneurofizjoterapii
  (wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023)
 • animacja czasu wolnego
  (wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023 poza miesiącami: lipiec, sierpień, grudzień)
 • trening kulinarny
  (wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 30.06.2022, oraz od 01.09.2022 do 31.03.2023)

Projekt “Samodzielność Niewidomych 2” w ramach konkursu 1/2021 współfinansowany jest ze środków PFRON

Więcej informacji można uzyskać w Kołach Terenowych, oraz w biurze Okręgu – 71 321 32 02

Zapraszamy!

Dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie:

 


You may also like...