INFORMACJA

Zarząd PZN Koła w Jeleniej Górze zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 02 luty 2023 r. z JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy L. Waryńskiego 12 realizuje dla osób zrzeszonych w Kole raz na dwa lata soczewki jednoogniskowe bezbarwne z powłoką antyrefleksyjną do korekcji bliży i dali.

Logo JZO z dopiskiem Polski Ekspert Optyczne, po prawej okrągłe logo w kształcie monety z napisem Dobra Marka


You may also like...