Możliwość opłacania składek członkowskich na konto bankowe

Informujemy, że jest możliwość wpłacania składek członkowskich na konto bankowe.

Można również opłacać składki członkowskie osobiście w Kole terenowym na dotychczasowych zasadach.

Przypominamy, że składka roczna wynosi 60 zł, a półroczna 30 zł. (zmiana od 2023 r.)

W tytule przelewu prosimy podać następujące dane:
Imię i nazwisko, Koło, nr legitymacji, okres za jaki dotyczy wpłata
np.: Jan Kowalski, Koło Wrocław, leg. nr: 2485/99, za II pół. 2020

Aby podbić legitymacje należy osobiście zgłosić się do Koła terenowego, prosimy zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu.

Konto bankowe na które należy dokonywać wpłat:

członkowie Koła Bolesławiec na konto Santander Bank:
61 10901522 0000 0000 5201 9091
PZN Bolesławiec


You may also like...