Projekt Unijny dla mieszkańców Wrocławia i okolic

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, logo województwa dolnośląskiego z napisem dolny śląsk, logo uni europejskiej z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, pod spodem napis: Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari, realizuje projekt pn. „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie  potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 –2020,
Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja,
Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – ZIT WROF

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 229 429,05  PLN

Całkowita wartość projektu:  1 446 387,12 PLN

Okres realizacji: od 1 listopada 2017 do 31 października 2019

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe, poprawa zatrudnialności i włączenie społeczne 50 osób niewidomych lub słabowidzących, zamieszkujących w województwie dolnośląskim objętym mechanizmem ZIT WrOF.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzonych certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego w jednej z następujących gmin: :Wrocław, Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Siechnice, Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Długołęka, Czernica, Kobierzyce, Miękinia, Gmina Oleśnica, Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie,
 • są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
 • są nieaktywne zawodowo
 • są w wieku 18-67 lat

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne i doradztwo zawodowe,
 • Grupowe warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych,
 • Kurs komputerowy przygotowujący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej Base wraz ze sfinansowaniem kosztów egzaminów,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się- orientacja przestrzenna z wykorzystaniem nawigacji GPS, zajęcia usprawniające widzenie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • Warsztaty dziennikarskie oraz przygotowujące do pracy jako ankieter i transkrypter,
 • Kurs zawodowy z zakresu Telefonicznej i elektronicznej obsługi Klienta,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski,
 • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń grupowych.

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu:
ul. Grunwaldzka 12B, 50-355 Wrocław

pod numerem telefonu 71 321 32 02  lub adresem e-mail: projekty@dolonslaski.pzn.org.pl

Plakat, na góze: napis stań się kreatorem własnej przyszłości, zawiera podział na sekcje: co zyskujesz, co oferujemy, dla kogo, jak się zgłosić

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Pobierz formularz i deklarację uczestnictwa (pobierz w wersji *.doc – MS Word)
 2. Pobierz sświadczenie uczestnika projektu (pobierz w wersji *.doc – MS Word)
 3. Pobierz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz w wersji *.doc – MS Word)
 4. Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz w wersji *.doc – MS Word)

 

projektunijny_stopka