PROJEKT ”NIEWIDOMY AKTYWNY SENIOR ”

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował dla swoich członków poza planem pracy na 2014r. projekt „ Niewidomy aktywny senior ”. Zarząd Koła złożył ofertę w otwartym konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w kategorii “Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
Projekt zgodnie z wnioskiem miał na celu integrację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcją narządu wzroku w wieku 60+, po zakończeniu aktywności zawodowej i braku perspektyw oraz braku innych alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Zajęcia z zakresu „Aktywny niewidomy senior” obejmowały rehabilitację typu Nordic Walking, program kulturalny oraz wzajemną integrację osób o podobnych problemach wynikających z niepełnosprawności utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie obywatelskim.
Blok zajęć rozwojowo – motywacyjnych w formie wykładów i warsztatów prowadziła psycholog Karolina Wesołowska.
Część rehabilitacyjną prowadził członek naszego Koła, trener Nordic Walking Paweł Zieliński, który w przestępny sposób przekazał zasady poprawnego chodzenia. Zapoznał z historią i rodzajami kijków trekingowych, nadzorował też poprawność poruszania się uczestników projektu na trasie treningu po Karkonoskim Parku Narodowym.
Natomiast program kulturalny przygotowany i przeprowadzony był przez niewidomego redaktora Radia Wrocław, wiceprezesa Okręgu Dolnośląskiego PZN Leszka Kopcia. Zaprezentował się w znanych melodycznych utworach z lat sześćdziesiątych, co zachęciło seniorów do wspólnego śpiewania i zabawy.

Zadanie realizowane było w Gościńcu Koralowa Ścieżka w Jeleniej Górze – Jagniątków dnia 30.08.2014 i 31.08.2014r. Udział wzięło 30 członków naszego Koła.You may also like...