WYJAZD DO TEATRU POLSKIEGO

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze w ramach współpracy z Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddziałem Terenowym w Jeleniej Górze zorganizował wyjazd do Teatru Polskiego. W dniu 21.04.2016 r. grupa wynajętym autokarem wyruszyła do Wrocławia na sztukę pt. “Śmierć i dziewczyna”.  Spektakl ma wydźwięk humanistyczny, opowiadający o różnych rodzajach miłości, przede wszystkim o miłości trudnej i egoistycznie skupionej na sobie. Przedstawienie piękne, wstrząsająco smutne i odkrywające naszą miałkość.

Chociaż odbiór spektaklu wśród uczestników był zróżnicowany, to wszyscy byli zadowoleni z tej formy integracji społecznej oraz dostępu do kultury. W wyjeździe wzięło udział 50 osób z czego z naszego Stowarzyszenia było 20 Członków. Koszty imprezy uczestnicy pokryli we własnym zakresie.

W związku z nawiązaną współpracą z Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddziałem Terenowym w Jeleniej Górze będą organizowane inne inicjatywy dla dobra naszych Członków.You may also like...