ZAPRASZAMY NA SPARTAKIADĘ

Zarząd Koła w Jeleniej Górze zaprasza osoby niewidome i słabowidzące z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie miasta Jeleniej Góry do udziału w spartakiadzie. Zawody sportowe, dostosowane dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, odbędą się w dniach 15-17 września 2017 r. w ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „HOTTUR” w Borowicach. Zadanie jest dofinansowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ze środków PFRON.

Bliższe informacje w biurze Zarządu Koła.You may also like...