PRELEKCJE W SZKOLE

Na zaproszenie pedagoga szkolnego, Prezes Koła, Iwona Tymiuk, wraz z wolontariuszem, Krystianem Porębą, poprowadziła w dniu 20.02.2019 r. prelekcje w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze w klasach piątych. Istotą zajęć nie było jedynie opanowanie przez uczniów teoretycznych zagadnień związanych z niepełnosprawnością, lecz także próba przełamania barier i lęku miedzy młodymi osobami pełnosprawnymi a osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. Ważnym aspektem było kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do ludzi niepełnosprawnych, co stanowi punkt wyjścia do wykształcenia umiejętności inicjowania spontanicznego kontaktu ucznia z niepełnosprawni oraz motywuje do burzenia mitów, stereotypów z nimi związanych.

Prelekcja w szkole Prelekcja w szkole


You may also like...