Odpowiedź GUS dot. dostępności formularza spisowego

W związku z problemami dostępności na stronie Narodowego Spisu Ludności PZN wystosował pismo do Głównego Urzędu Statystycznego. Z odpowiedzią GUS-u można zapoznać się pod poniższym linkiem:

Odpowiedź GUS-u – plik w formacie MS-Word


You may also like...