Artykuł z udziałem naszych członków w biuletynie Wroclaw.pl

W lipcowym biuletynie Wroclaw.pl ukazał się artykuł o tym, jakie rozwiązania pomagają funkcjonować w przestrzeni publicznej miasta i komunikacji miejskiej Wrocławia. Artykuł ukazał się w ramach kampanii społecznej “Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!”, która ma za zadanie przybliżyć wyzwania, z jakimi na co dzień zmagają się osoby z niepełnosprawnościami. Środowisko osób niewidomych było reprezentowane przez Panią Dyrektor Annę Jaworską, oraz naszego członka Andreya Tikhonova.

Artykuł Biuletyn Wroclaw.pl NR 26 (46) – LIPIEC 2021 15 My wrocławianie Trwa kampania społeczna „To ja!”. Ma ona za zadanie przybliżyć wyzwania, z jakimi na co dzień zmagają się osoby z niepełnosprawnościami. O tym, jakie rozwiązania pomagają funkcjonować w przestrzeni publicznej miasta i komunikacji miejskiej rozmawia Michał Fitas. Czy przestrzeń w twojej okolicy bliższej i dalszej sprzyja aktywnemu życiu? Jest przyjazna i pozwala ci poruszać się i żyć bez barier? ANDREY TIKHONOV: Urodziłem się i przez 29 lat mieszkałem w Archangielsku - niedużym, prowincjonalnym rosyjskim mieście. Od 6 lat żyję we Wrocławiu. Dostępność Wrocławia znacznie poszerzyła zakres moich możliwości. Mam tutaj znacznie więcej możliwości rozwoju. To nie tylko dostępność fizyczna, ale także prężnie działające organizacje pozarządowe i zupełnie inny stosunek człowieka do innej jednostki ludzkiej. ANNA JAWORSKA: W ostatnim czasie możemy zaobserwować coraz w i ę c e j z m i a n w dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb osób z dysfunk - c j ą w z r o k u . W pojazdach komunika - cji miejskiej we Wrocław i u z d a r z a się, że ściszane są komunikaty dźwiękowe informujące o kolejnych przystankach. Są to bardzo ważne informacje dla osób niewidomych i słabo widzących. Chciałabym zaapelować, aby nie ściszać tych komunikatów. Czego oczekujesz od społeczeństwa, od ludzi, z którymi dzielisz przestrzeń publiczną i komunikację miejską? A.T.: Szacunku i wyrozumiałości. Szacunek do innego człowieka jest cechą społeczeństwa, którą wyczułem od pierwszych dni mojego nowego życia w Polsce. A.J.: Przede wszystkim zrozumienia, ale też pomocy. Jeśli widzimy osobę niewidomą z białą laska lub osobę, która np. z bardzo bliska przypatruje się rozkładowi jazdy na przystanku lub cenom w sklepie, to zawsze warto podejść i zapytać, czy można pomóc. Nie pomagajmy na siłę, ale zapytajmy. Jaki macie apel o zmiany, by żyło się lepiej i bardziej komfortowo? A.T.: Badania i dane statystyczne jednoznacznie dowodzą, że bogatsze są kraje, w których wysoki jest kapitał społeczny. To może być kilka sekund pomocy. To wystarczy, aby przeprowadzić bezpiecznie osobę niewidomą przez jezdnię, podpowiedzieć, jaki tramwaj nadjeżdża albo pomóc znaleźć produkt na półce w sklepie. A.J.: Najważniejsza jest empatia i pomoc ludzi. Jeśli widzisz osobę z niepełnosprawnością, to zawsze zapytaj, czy jej pomóc. P o z w o l i t o uniknąć wielu nieporozumień i na pewno udzielić właściwej pomocy. Warto też wspomnieć o problemie elek - trycznych hulajnóg. Od jakiegoś czasu pojawiły się one we Wrocławiu. Często pozostawiane są na środku ciągów komunikacyjnych, co sprawia bardzo duży problem osobom niewidomym. Apeluję o rozsądne ich ustawianie na bokach chodników, tak aby nie stanowiły zagrożenia w ruchu dla osób z dysfunkcją wzroku. Rozmawiał Michał Fitas Zanim pomożesz, zapytaj czy możesz i jak to zrobić FOT. ARCHIWUM ANNY JAWORSKIEJ I ANDREYA TOKHONOVA (2) Anna Jaworska Andrey Tikhonov Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą otrzymać różne formy wsparcia w następujących instytucjach we Wrocławiu: ◼ PUNKT INFORMACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, prowadzony przez Fundację Promyk Słońca: Wrocław, ul. Psie Budy 14/15, lok. 1 A (wejście od ul. Kazimierza Wielkiego), tel.: 695 695 634, www.promykslonca.pl/punkt-informacyjny ◼ FUNDACJA „KATARYNKA” działa na rzecz udostępniania kultury i wizualnej sztuki artystycznej osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym, Wrocław, ul. Grabiszyńska 241E, tel. 727 202 302, www.facebook.com/FundacjaKatarynka ◼ POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH Wrocław, ul. Grunwaldzka 12b, tel.: 71 322 80 13, dolnoslaski.pzn.org.pl/wroclaw-2 ◼ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Wrocław, ul. Strzegomska 6, tel.: 71 78 22 300 do 03, www.mops.wroclaw.pl

Kliknij tutaj aby wyświetlić artykuł w pliku pdf

Cały biuletyn w pliku pdf można pobrać pod adresem: kliknij tutaj aby pobrać biuletyn wroclaw.pl – artykuł znajduje się na stronie 15.


You may also like...