Wolontariat europejski w Belgii, w Liège dla osób z dysfunkcją wzroku w wieku 18-30

Wolontariat europejski w Belgii, w Liège dla osób z dysfunkcją wzroku w wieku 18-30.

Zapraszamy do udziału w projekcie wolontariatu w Belgii, w miejscowości Liège, realizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Społecznego.

Partnerem PZN w projekcie jest VIEWS, sprawdzony Partner wielu dotychczasowych projektów naszej Organizacji.

Na wolontariat do Liège może wyjechać osoba niewidoma lub słabowidząca w wieku od 18 do 30 lat.

Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość języka francuskiego oraz duża motywacja do nauczenia się tego języka na poziomie zaawansowanym.

Projekt może rozpocząć się od stycznia 2022 r.

Bardziej szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

22 887 62 70 lub kontaktując się mailowo na adres: alemanczyk@pzn.org.pl

Poniżej przybliżamy dwa dostępne w tym momencie projekty wolontariatu. Organizacją koordynującą jest VIEWS International, natomiast praca jest wykonywana w różnych organizacjach goszczących.

Generalnie zasada jest taka, że w jednym czasie w projekcie wolontariatu koordynowanym przez organizację VIEWS uczestniczy kilku wolontariuszy, ale każdy z nich pochodzi z innego kraju.

  1. Praca w organizacji Społeczno-Kulturalna Koordynacja w dzielnicy Sainte-Marguerite (CSCSM)

CSCSM jest miejscem wymiany, w którym 15 lokalnych organizacji ustala wspólne działania i projekty. Projekty wolontariatu realizowane są we współpracy ze stałym personelem organizacji oraz z innymi organizacjami członkowskimi (np. z organizacją La Baraka). W zależności od motywacji, osobowości i umiejętności, wolontariusz będzie mógł realizować następujące zadania:

  1. Wsparcie działań redakcyjnych w dwumiesięczniku « Salut Maurice! » (działania realizowane pod kierownictwem i przy wsparciu pracownika organizacji odpowiedzialnego za to działanie).
  2. – Jeżeli wolontariusz będzie znał język francuski na odpowiednim poziomie, będzie mógł uczestniczyć i wspierać prowadzenie kursów języka francuskiego jako języka obcego dla osób młodych, które przybyły do Liège i nie znają tego języka.
  3. Udział w codziennych działaniach zrzeszonych organizacji lokalnych (np. kiermasze, tematyczne imprezy lokalne).
  4. Pomoc w prowadzeniu warsztatów / grup dyskusyjnych w ramach kursów języka francuskiego realizowanych przez organizację La Baraka.
  5. Praca w organizacji VIEWS International

Views International jest to europejska organizacja pozarządowa, której Biuro Wykonawcze mieści się w Belgii, w Liège. Organizacja jest zaangażowana w realizację projektów skierowanych do młodzieży. Są to: wymiany młodzieży, projekty wolontariatu, seminaria poświęcone problematyce młodzieżowej, itp.).

Organizacja angażuje się również w różne działania na rzecz społeczności lokalnej, prowadzone z różnymi belgijskimi partnerami. Projekty realizowane przez Views International są w pełni przystosowane do młodych osób z dysfunkcją wzroku, w wieku 18-30.

Wolontariusz może realizować międzykulturowe działania z lokalną młodzieżą, może pomóc jej w realizacji projektów i działań o wymiarze europejskim, w obszarach, które młodych interesują i w których są oni aktywni(w zakresie muzyki, sportu, itp.). Wolontariusz może pomóc w organizowaniu czasu wolnego młodych osób (spotkania o charakterze kulturalnym, działania sportowe, gry zespołowe), np. w organizacji La Baraka.

Ponadto, może pomóc przy organizowaniu warsztatów, których celem jest podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie problematyki dot. dysfunkcji wzroku i jej wpływu na życie codzienne osób jej doświadczających (np. organizowanie kolacji w ciemnościach, sesji informacyjne dot. dysfunkcji wzorku, itd.).

Wolontariusz będzie również włączony w realizację projektów europejskich skierowanych do młodzieży.

zakwaterowanie, wyżywienie i koszty przejazdów

Wolontariusz będzie zakwaterowany razem z innymi wolontariuszami w wynajętym mieszkaniu. Będzie miał swój własny pokój. Mieszkanie znajduje się około 20 minut idąc pieszo do miejsca pracy. Centrum miasta znajduje się również w odległości około 25 minut idą pieszo od miejsca zamieszkania. Wolontariusz będzie otrzymywał miesięcznie kieszonkowe oraz środki na zapewnienie sobie wyżywienia i na przejazdy.

Koszt podróży na wolontariat oraz ubezpieczenia zdrowotnego jest również w pełni pokryty w ramach projektu.

Szkolenie podczas działań

Podczas dwóch pierwszych tygodni od momentu przyjazdu do Belgii wolontariusze nie pracują: mają w tym czasie zapewnione zajęcia z orientacji przestrzennej (uczą się, jak trafiać do pracy, do sklepu i do innych ważnych miejsc, do których będą się udawać podczas wolontariatu), oraz zajęcia w zakresie czynności życia codziennego (uczą się, jak przygotowywać sobie posiłki, jak robić samodzielnie zakupy, prać, dbać o swoje rzeczy i o czystość oraz porządek w mieszkaniu, uczą się zasad pierwszej pomocy). Ponadto, przez te pierwsze dwa tygodnie wolontariusze mają zapewnioną intensywną naukę języka francuskiego. Ta zaplanowana przez pierwsze dwa tygodnie intensywna nauka ma na celu zapewnienie wolontariuszowi jak najszybszego osiągnięcia autonomii w poruszaniu się, komunikowaniu, wykonywaniu czynności życia codziennego. Podczas całego projektu wolontariusze będą otrzymywali wsparcie od organizacji koordynującej, Views International w zakresie ich specjalnych potrzeb.

Zachęcamy młode osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w tych projektach.

Jest to okazja do nauczenia się języka francuskiego, do zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku oraz do osiągnięcia większej samodzielności w życiu.


You may also like...