III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych Opole 2023

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski organizuje w dniach 19.09 do 21.09.2023 r. III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2023. W Przeglądzie mogą wziąć udział wokaliści/wokalistki, osoby niewidome i słabo widzące z terenu całego kraju. Koncert finałowy odbędzie się w dniu 20.09.2023 r. w Filharmonii Opolskiej – wstęp wolny. W czasie koncertu profesjonalne Jury wyłoni trzech wykonawców, którzy otrzymają nagrody pieniężne (I, II i III miejsce). Przewidziano też trzy równorzędne wyróżnienia Jury (także nagrody pieniężne).

Utwory w formacie mp3 (każdy wykonawca przysyła tylko jeden utwór) można zgłaszać do naszego Przeglądu od dziś do 31.05.2023 r. włącznie drogą mailową (e-mail: oppon.opole@gmail.com) lub na adres pocztowy Organizatora: Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole (decyduje data stempla pocztowego). Czas trwania piosenek nie może być dłuższy niż 5 minut. Do nagrania należy też dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku oraz podpisany formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie:

www.pzn.opole.pl/przeglad-piosenki-2, tam też więcej informacji.

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania swoich zgłoszeń!


You may also like...