Projekt Unijny dla mieszkańców Jeleniej Góry i okolic

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, logo województwa dolnośląskiego z napisem dolny śląsk, logo uni europejskiej z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, pod spodem napis: Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari, realizuje projekt pn.
„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie  potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 –2020,
Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja,
Poddziałanie 9.1.3 Aktywna integracja – ZIT AJ

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 512 129,46   PLN

Całkowita wartość projektu: 602 505,2  PLN

Okres realizacji: od 1 listopada 2017 do 31 października 2019

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe, poprawa zatrudnialności
i włączenie społeczne 50 osób niewidomych lub słabowidzących, zamieszkujących
w województwie dolnośląskim objętym mechanizmem ZIT AJ.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzonych certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego w jednej z następujących miejscowości: Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja,
 • są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
 • są nieaktywne zawodowo
 • są w wieku 18-67 lat

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne i doradztwo zawodowe,
 • Grupowe warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych,
 • Kurs komputerowy przygotowujący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej Base wraz ze sfinansowaniem kosztów egzaminów,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się- orientacja przestrzenna z wykorzystaniem nawigacji GPS, zajęcia usprawniające widzenie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • Warsztaty dziennikarskie oraz przygotowujące do pracy jako ankieter i transkrypter,
 • Kurs zawodowy z zakresu Telefonicznej i elektronicznej obsługi Klienta,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski,
 • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń grupowych.

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu:
ul. Grunwaldzka 12B, 50-355 Wrocław

pod numerem telefonu 71 321 32 02 lub adresem e-mail: projekty@dolnoslaski.pzn.org.pl

Plakat, na góze: napis stań się kreatorem własnej przyszłości, zawiera podział na sekcje: co zyskujesz, co oferujemy, dla kogo, jak się zgłosić. Na dole logo: Funduszy Europejskich, Województwa Dolnośląskiego, Unii Europejskiej, PZN, Fundacji Ari Ari

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Pobierz formularz i deklarację uczestnictwa (pobierz w wersji *.doc – MS Word)
 2. Pobierz oświadczenie uczestnika projektu (pobierz w wersji *.doc – MS Word)
 3. Pobierz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz w wersji *.doc – MS Word)
 4. Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz w wersji *.doc – MS Word)

 

 

projektunijny_stopka