INFORMATOR DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH MIASTA WROCŁAWIA

Poniżej publikujemy wersje elektroniczną “Informatora dla osób niewidomych i niedowidzących Miasta Wrocławia”

Znajdziecie w nim Państwo wiele wskazówek na temat obowiązujących przepisów, uprawnień i ulg oraz najważniejsze adresy i telefony placówek, w których można starać się o odpowiednie wsparcie.

Publikacja została wydana przez Okręg Dolnośląski PZN w ramach zadania publicznego:
„REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON – II EDYCJA. PROWADZENIE PORADNICTWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PORADNICTWO DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH Z WROCŁAWIA”.

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Gminę Wrocław ze środków PFRON.

Wersja informatora do pobrania:  Informator dla osób niewidomych i słabowidzących miasta Wrocławia

logo z info o dofinansowaniu


You may also like...