MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZICKA

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zgodnie z planem pracy na 2015r. zorganizował dla swoich podopiecznych dzieci „Międzynarodowy Dzień Dziecka”. Uroczystość odbyła się w dniu 29-05-2015r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Włodzimiera Puchalskiego – ul. Cieplicka 74 Jelenia Góra. Imprezę integracyjną rozpoczęła Prezes Zarządu Koła Anna Jaworska, która powitała wszystkich i złożyła życzenia dla przybyłych dzieci. Natomiast Pan Ferdynand Kuźma, członek Zarządu Koła, wręczył podopiecznym dzieciom paczki / 26 paczek – 18 dzieci z Powiatu Grodzkiego, 8 dzieci z Powiatu Ziemskiego/. Uczniowie klas szóstych przygotowali krótkie przedstawienie o wpływie hałasu na organizm człowieka pt.” Przerwa”, po czym były konkursy, wspólne zabawy i piosenki. Nastąpiła integracja dzieci z dysfunkcją narządu wzroku z uczniami szkoły. Zabawa podopiecznych dzieci Koła był znakomitą formą rehabilitacji oraz minimalizacji społecznych i psychicznych skutków inwalidztwa. Całą zabawę prowadziły pedagodzy szkolni: Urszula Sebastian, Małgorzata Byler, Lilianna Wiska. Dla zaproszonych gości został przygotowany słodki poczęstunek. W miłej atmosferze czas upłynął do godziny 18:00. Paczki dostarczył wolontaryjnie Pan Andrzej Czurejno, członek naszego Koła. W przeprowadzeniu zadania pomagała wolontaryjnie Iwona Tymiuk. W uroczystości wzięło udział 70 osób.

Zadanie dofinansowane zgodnie z umowami:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Umowa Nr 16/2015 z dnia 02-04-2015r.  w wysokości 864,00 PLN
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, Umowa NR DŚiPI.8361.10.2015 z dnia 13-04-2015r. w wysokości 384,00 PLNYou may also like...