Z myślą o seniorach w Jeleniej Górze

W dniu 17 lutego 2016r. w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze odbyła się debata na temat przeprowadzonego jesienią 2015r. monitoringu polityki senioralnej w naszym mieście.

Monitoring został zrealizowany z inicjatywy Fundacji “Jagniątków”

w ramach projektu “Monitoring realizacji polityki senioralnej na poziomie miast” w ramach programu “Obywatele dla Demokracji”. Projekt jest realizowany w 8 miastach w Polsce przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Badanie przeprowadzono w dwóch dzielnicach Jeleniej Góry, ograniczając się do centrum miasta i Zabobrza, ale wnioski zawarte

w raporcie należy odnieść do całej aglomeracji, a dotyczą one problemów wszystkich mieszkańców, nie tylko seniorów.

Przedmiotem badania było bezpieczeństwo, komunikacja i informacja oraz aktywność w życiu społecznym i kulturalnym.

Wiele uwagi poświęcono barierom architektonicznym, braku oznakowania schodów, utrudniającej poruszanie się nawierzchni ulic

i chodników, problemom związanym z taborem i obsługą MZK, niską świadomością społeczną na temat potrzeb i możliwości osób starszych, w tym także osób niepełnosprawnych.

Zaproszeni na debatę przedstawiciele organizacji senioralnych, Urzędu Miasta oraz wolontariusze zgodnie przyznali, że w mieście jest wiele do zrobienia. Niektóre problemy można rozwiązać natychmiast, inne wymagają znacznych nakładów finansowych, ale niezbędne jest wypracowanie wspólnego programu, w myśl którego podejmowane będą działania gwarantujące mieszkańcom bezpieczną i szczęśliwą jesień życia w naszym mieście.

Celem Projektu jest zainicjowanie dialogu na rzecz wspierania seniorów i ich organizacji w próbie wprowadzenia w życie skutecznej polityki senioralnej. Do udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i uwagami wspólnie stworzymy program dobrych praktyk i zmian w swoim mieście.

Wyświetl „Raport z monitoringu…”

Prosimy o kontakt:

  • bezpośrednio w biurze Koła PZN w Jeleniej Górze
  • Telefonicznie: 699 970 985
  • Pocztą elektroniczną e-mail: pznjeleniagora@wp.plYou may also like...