PLAN PRACY

PLAN PRACY KOŁO BIELAWA NA ROK 2022

STYCZEŃ

Prace biurowe, dyżury

LUTY

Walentynki, dyżury w Kole

MARZEC

Posiedzenie Zarządu, Dzień Kobiet

KWIECIEŃ

Dyżury w Kole, „Jajeczko”

MAJ

Święto Matki, Posiedzenie Zarządu

CZERWIEC

Spotkanie plenerowe, dyżury w Kole

LIPIEC/SIERPIEŃ

Spotkanie plenerowe, urlop

WRZESIEŃ

Posiedzenie Zarządu, dyżury w Kole

PAŹDZIERNIK

„BIAŁA LASKA”, dyżury w Kole

LISTOPAD

ANDRZEJKI, Posiedzenie Zarządu

GRUDZIEŃ

„Opłatek”, dyżury w Kole