ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych we Wrocławiu

Krystian Witkowski – Prezes Zarządu Koła
Irena Paszkowska – Wiceprezes Zarządu Koła
Kurbiel Wojciech
– Sekretarz Zarządu Koła
Lucyna Borowiecka – Skarbnik Zarządu Koła
Urszula Osłońska – Członek Zarządu Koła
Jolanta Ostrowska – Członek Zarządu Koła
Anita Sklenicka – Członek Zarządu Koła

Komisja Rewizyjna Koła

Zofia Medyk – Przewodnicząca KRK
Halina Zahorska – Zastępca Przewodniczącej KRK
Leszek Borto – Sekretarz KRK

Opiekun Koła: prezes ZO Elżbieta Lipińska