ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych we Wrocławiu

Jolanta Żarska – Prezes Zarządu Koła

Opiekun Koła: prezes ZO Barbara Lindenau-Bryja