ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Dzierżoniowie

Elżbieta Lipińska – Prezes Zarządu Koła
Ewa Sichniewicz – Wiceprezesa Zarządu Koła
Krystyna Szatkowska – Sekretarz Zarządu Koła
Anna Piekarska-Opalińska – Członek Zarządu Koła
Stanisław Jurcewicz – Członek Zarządu Koła
Henryk Dudek – Członek Zarządu Koła
Jan Kostański – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Zbigniew Skulski