ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wołowie

Barbara Kubicka – Prezes Zarządu Koła
Emilia Chojnacka – Wiceprezes Zarządu Koła
Maria Stawiska – Sekretarz Zarządu Koła
Czesława Popielarz – Członek Zarządu Koła
Jerzy Wojtyła – Członek Zarządu Koła

Beata Leżyńska – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Marzena Liczmonik