ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Dusznikach Zdroju

Nyga Leonarda – Prezes Zarządu Koła
Waldemar Falkowski – Wiceprezes Zarządu Koła
Halina Kusznir – Sekretarz Zarządu Koła
Lidia Gąsiewicz – Skarbnik
Teresa Kapusta – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: Wiceprezes ZO Irena Draganik