ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Nowej Rudzie

Wiesław Stelmaszewski – Prezes Zarządu Koła
Eugeniusz Haras – Wiceprezes Zarządu Koła
Magdalena Jacek – Sekretarz Zarządu Koła
Paweł Śliwiński – Skarbnik Zarządu Koła
Halina Pawłowska – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: Wiceprezes ZO Irena Draganik