ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Nowej Rudzie

Wiesław Stelmaszewski – Prezes Zarządu Koła
Eugeniusz Haras – Wiceprezes Zarządu Koła
Halina Pawłowska – Sekretarz Zarządu Koła
Paweł Śliwiński – Skarbnik Zarządu Koła
Adam Siemiński – Członek Zarządu Koła
Irena Miś – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: prezes ZO Barbara Lindenau-Bryja