PLAN PRACY

PLAN PRACY KOŁO TRZEBNICA NA ROK 2022

STYCZEŃ

Spotkanie Noworoczne, Zarząd

LUTY

Dyżury w Kole, pisanie projektów

MARZEC

Dyżury w Kole, Zarząd

KWIECIEŃ

Dyżury w Kole, Zarząd

MAJ

Dyżury a Kole, wycieczka

CZERWIEC

Dyżury w Kole, Zarząd

LIPIEC/SIERPIEŃ

Urlop

WRZESIEŃ

Dyżury w Kole, Zarząd

PAŹDZIERNIK

„BIAŁA LASKA”

LISTOPAD

Dyżury w Kole, Zarząd

GRUDZIEŃ

Dyżury w Kole, pisanie ofert konkursowych