ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Lubaniu Śląskim

Leszek Marzec – Prezes Zarządu Koła
Renata Jachyra – Wiceprezes Zarządu Koła
Danuta Pietrasz – Sekretarz Zarządu Koła
Marek Gajda – Członek Zarządu Koła
Ryszard Kun – Członek Zarządu Koła
Zbigniew Matusiak – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Bogdan Gołembiowski