ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Legnicy

Julia Korytowska – Prezes Zarządu Koła
Robert Gdaniec – Wiceprezes Zarządu Koła
Krystyna Jachyra – Sekretarz Zarządu Koła
Barbara Hochajzer – Członek Zarządu Koła
Adam Hlib – Członek Zarządu Koła
Violetta Smętek- Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: Prezes ZO Barbara Lindenau-Bryja