ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wałbrzychu

Teresa Osika – Prezes Zarządu Koła
Teresa Pogoda – Wiceprezes Zarządu Koła
Wanda Zaręba – Sekretarz Zarządu Koła
Regina Sobocińska – Skarbnik Zarządu Koła
Stanisław Piwowarski – Członek Zarządu Koła
Karol Wall – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: prezes ZO Elżbieta Lipińska

Komisja Rewizyjna Koła

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koła – Maria Motyka
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła – Jan Czuchryta
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła – Maria Banaś
Członek Komisji Rewizyjnej Koła – Jan Ławrynowicz