ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wałbrzychu

Zbigniew Tomaszewski – Prezes Zarządu Koła
Wiesława Rak – Wiceprezes Zarządu Koła
Teresa Brzezińska – Sekretarz Zarządu Koła
Teresa Osika – Członek Zarządu Koła
Władysław Barański – Członek Zarządu Koła

Opiekun: prezes ZO Barbara Lindenau-Bryja