PLAN PRACY

Plan pracy Koła PZN Wrocław w 2021 r.

Styczeń
Sporządzenie planu pracy i preliminarza na 2021
Sporządzenie statystyki za 2020 r.
Weryfikacja opłat składek członkowskich

Luty
Posiedzenie Zarządu Koła

Marzec
Organizacja Dnia Kobiet

Kwiecień
Posiedzenie Zarządu Koła
Spacer po Wrocławiu z przewodnikiem

Maj
Wycieczka dla członków Koła

Czerwiec
Spacer po Wrocławiu z przewodnikiem
Posiedzenie Zarządu Koła

Lipiec
Przerwa wakacyjna (19 -28.07)

Sierpień

Przerwa wakacyjna (16-18.08)
Posiedzenie Zarządu Koła
Spacer po Wrocławiu z przewodnikiem

Wrzesień
Wycieczka dla członków Koła

Październik
Organizacja spotkania dla nowo przyjętych członków Koła
Obchody Dnia Białej Laski

Listopad
Posiedzenie Zarządu Koła

Grudzień
Spotkanie opłatkowe
Posiedzenie Zarządu Koła
Przerwa świąteczna  (20.12.2021 – 02.01.2022)

* z uwagi na pandemię COVID-19 plan pracy może ulec zmianie