ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Polkowicach

Krystyna Skoneczna – Prezes Zarządu Koła

Opiekun Koła: sekretarz ZO Marzena Liczmonik