PLAN PRACY

PLAN PRACY KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

       w   Wałbrzychu NA ROK………2022….

Zadania będą realizowane z uwzględnieniem obostrzeń związanych z koronawirusem

L.P. MIESIĄC TREŚĆ ODPOWIEDZIALNY
1. styczeń Posiedzenie Zarządu Koła. Napisanie planu pracy na  2022 r.

Ustalenie preliminarza na rok 2022.

Wyjazd  na kolędowanie we Wrocławskiej Katedrze osób niewidomych i niesłyszących.

Grupowe wyjście do Prywatnego Muzeum Górnictwa w Wałbrzychu

 

PREZES
2. luty Spotkanie informacyjno – integracyjne członków Koła w siedzibie

Posiedzenie Zarządu Koła.

CAŁY  ZARZĄD
3. marzec Wycieczka do Złotego Stoku – KOPALNIA ZŁOTA w dniu 9.03.2022 r. PREZES
4. kwiecień Spotkanie wielkanocne. Posiedzenie Zarządu Koła. CAŁY  ZARZĄD
5. maj Wycieczka 6-dniowa w Bieszczady 24 – 30.05.2022. Zaliczkę w kwocie 200 zł od członków Koła i ich przewodników należy wpłacić do końca lutego 2022

Zadanie  z dofinansowaniem MOPS i PCPR

WIESŁAWA  RAK
6. czerwiec Organizacja wyjazdu  integracyjnego 1- dniowego  integracyjnego

Do Polanicy Zdr.

PREZES
7. lipiec,

sierpień

Spotkanie – ognisko – grill – dla nowych członków.

SPARTAKIADA rekreacyjno – sportowa  w  Walimiu z dofinansowaniem

MOPS i PCPR

CAŁY  ZARZĄD
8. wrzesień Spotkanie z okazji BIAŁEJ  LASKI.

Posiedzenie Zarządu Koła.

CAŁY ZARZĄD
9. październik Wyjazd  do Świnoujścia 1.- 8.10.2022. Zaliczkę należy wpłacić w kwocie 200,-. Zadanie z dofinansowaniem MOPS i PCPR. PREZES
10. listopad Przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy PFRON z MOPS  i PCPR CAŁY  ZARZĄD

11       grudzień        Posiedzenie Zarządu Koła . SPOTKANIE OPŁATKOWE           CAŁY ZARZĄD