ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Oławie

Marzena Liczmonik – Prezes Zarządu Koła
Tadeusz Dębogórski – Wiceprezes Zarządu Koła
Danuta Hanaj – Sekretarz Zarządu Koła
Krystyna Chudy – Członek Zarządu Koła
Ewa Dędek– Członek Zarządu Koła
Wiesława Gorbenko-Pawlicka – Członek Zarządu Koła
Gabriela Nicpoń – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: sekretarz ZO Anna Zawadzka