PLAN PRACY

Plan pracy Koła PZN w Jeleniej Górze na 2022 r. – zadania będą realizowane z uwzględnieniem obostrzeń związanych z koronawirusem

Pobierz Plan Pary Koła Jelenia Góra na 2022 r. w pliku .doc – 52 KB

Lp.  

                                                              ZADANIA

 

TERMIN

1  

Przygotowanie Preliminarza na 2022 r.

Okręgowe spotkanie opłatkowe we Wrocławiu -14.01.2022 r. , koszt 10,00 zł.

Powiatowe spotkanie opłatkowe w Jeleniej Górze.

Gminne spotkanie opłatkowe w Mysłakowicach.

Posiedzenie Zarządu Koła.

       Styczeń
2 Spotkanie dla nowo przyjętych Członków Koła.

Pokaz sprzętu dostosowanego dla osób z dysfunkcją narządu wzrok.

Luty
 

3

Posiedzenie Zarządu Koła.

Dzień Kobiet.

Marzec
4 Spotkanie Wielkanocne.

Wycieczka do Kątów Wrocławskich, Świdnicy, zamek Topacz.

Kwiecień
5 Obchody 3-go Maja.

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską, przedstawicielką Działu Książki Mówionej.

Jednodniowa wycieczka do Huty Szkła Julia i zamku Pakoszów.

Posiedzenie Zarządu Koła.

Maj
6 Dzień Dziecka.

Wycieczka do Milicz i Żmigrodu (uzależniona od dofinansowania z MOPS-u i PCPR-u).

Konkurs pn. „Co dziadkowie czytali, kiedy byli mali” (uzależniony od dofinansowania z MOPS-u i PCPR-u).

Czerwiec
7 Weryfikacja rejestru Członków Koła.

Wycieczka do Świeradowa (uzależniony od dofinansowania  z MOPS-u i PCPR-u).

Warsztaty manualne w Muzeum Karkonoskim (uzależnione od dofinansowania z MOPS-u i PCPR-u).

Posiedzenie Zarządu Koła.

 

Lipiec

8 Dzień Seniora.

Wyjazd na morze do Dźwirzyna od 17.08.2022 r. do 27.08.2022 r. koszt całkowity 1440,00 zł – zadatek w kwocie 200,00 zł do 15.01.2022 r.

Piknik w Pilchowicach.

Sierpień
  9 Pielgrzymka do Krzeszowa.

Wyjścia do Teatru C.K. Norwida   (uzależnione od dofinansowania z MOPS-u

i PCPR-u).

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską, przedstawicielką Działu Książki Mówionej.

Posiedzenie Zarządu Koła.

Wrzesień
10 Obchody „Międzynarodowego Dnia Białej Laski”.

Wyjścia do Teatru C.K. Norwida (uzależnione od dofinansowania z MOPS-u

i PCPR-u).

Posiedzenie Zarządu Koła.

Październik
11 Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską, przedstawicielką Działu Książki Mówionej

Obchody Dnia Niepodległości.

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań na 2023 r.

Listopad
12 Św. Mikołaj dla podopiecznych dzieci.

„Spotkanie Opłatkowe” dla Członków Koła.

Posiedzenie Zarządu Koła.

Grudzień

 

Obowiązują zapisy chętnych na ww. zadania telefonicznie –
TEL 75 75 249  31
TEL KOM. 699 970 985
lub osobiście w Biurze Zarządu Koła.

Biuro czynne  jest we wtorki i czwartki
w godz. 9:00 – 13:00
w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 13.00 do 17.00

Skład Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze:

 1. Iwona Tymiuk – Prezes ZK
 2. Tomasz Żylewicz – Wiceprezes ZK
 3. Elżbieta Drabik – Sekretarz ZK
 4. Jan Hanc – Członek ZK
 5. Jędrzej Hałatek –Członek ZK
 6. Robert Puch– Członek ZK
 7. Anna Jaworska – Członek ZK

Zadania Zarządu Koła prowadzone przez cały rok:

 • Przyjmowanie nowych Członków;
 • Pisanie ofert konkursowych i wniosków;
 • Poszukiwanie sponsorów;
 • Informowanie członków o dotacjach, ulgach i uprawnieniach;
 • Przyjmowanie składek członkowskich;
 • Realizacja innych zadań zleconych przez Okręg Dolnośląski PZN

REALIZUJEMY ZGODNIE Z POROZUMIENIEM Z JZO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ RECEPTY NA SZKŁA KOREKCYJNE – DLA CZŁONKA STOWARZYSZENIA RAZ NA DWA LATA