ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Głuszycy

Bogumiła Kochanek – Prezes Zarządu Koła
Wiesława Ożga – Wiceprezes Zarządu Koła
Barbara Żarek – Sekretarz Zarządu Koła
Elżbieta Ninajadło – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Bogdan Gołembiowski