ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Oleśnicy

Grzegorz Kubaszczyk – Prezes Zarządu Koła
Józef Pruski – Wiceprezes Zarządu Koła
Anna Mądra – Skarbnik Zarządu Koła
Wiesława Zajkowska – Sekretarz Zarządu Koła
Zdzisław Kurowski – Członek Zarządu Koła
Ryszarda Broż-Brattig – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Zbigniew Skulski