ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Oleśnicy

Aniela Kowalów – Prezes Zarządu Koła
Zdzisław Kurowski – Wiceprezes Zarządu Koła
Anna Mądra – Sekretarz Zarządu Koła
Józef Pruski – Skarbnik Zarządu Koła
Wiesława Zajkowska – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Bogdan Gołembiowski