ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Trzebnicy

Irena Kowalska – Prezes Zarządu Koła
Maria Półtorakiewicz – Wiceprezes Zarządu Koła
Janina Jaros – Sekratarz/Skarbnik Zarządu Koła
Zofia Skowrońska – Członek Zarządu Koła
Mariusz Kowalczyk – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: sekretarz ZO Anna Zawadzka